Over ons

ReSQ is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het aanbieden van oplossingen voor managementvraagstukken binnen het vakgebied Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Internationaal bekend als QHSE (Quality, Health, Safety and Environment). Wij zijn proactief bij het aandragen van oplossingen en voorzien u van duidelijk en helder advies.

Onze dienstverlening omvat onder andere de volgende onderwerpen:

  • Projectmatig advies en begeleiding;
  • Ontwikkelen en implementatie van managementsystemen;
  • Uitvoeren van risico-inventarisatie en -evaluaties;
  • Uitvoeren van blootstellingsonderzoeken van o.a.: gevaarlijke stoffen, biologische agentia, schadelijk geluid, trillingen, ergonomie, fysieke belasting en straling;
  • Ontwikkelen van veiligheidsplannen en procedures;
  • Uitvoeren van veiligheidsinspecties;
  • Uitvoeren van incidentonderzoeken;
  • (Interne) audits.

 

Lees meer >

Neem contact op

​​​​​​