Diensten

Wij bieden een uitgekiend dienstenpakket aan het Midden- en Kleinbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in verschillende vraagstukken, zoals:

  • Veiligheidskundige, waaronder: het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie, een Taak-Risico-Analyse, ongevalsonderzoek, het opstellen van een V&G-plan, het uitvoeren van een intern audit, of de ondersteuning bij een geschil met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie);
  • Arbeidshygiënische: blootstellingsonderzoeken uitvoeren op het gebied van o.a. gevaarlijke stoffen, biologische agentia, schadelijk geluid, trillingen, ergonomie, fysieke belasting en straling. Ook kunnen zij voor u een onderzoek uitvoeren naar (binnen)klimaat en binnenluchtkwaliteit. ReSQ kan u tevens ondersteunen bij de implementatie hiervan en het borgen van het preventiebeleid binnen uw organisatie.
  • Managementadvies en certificering van onder andere Kwaliteit (ISO 9001), Veiligheid (OHSAS18001\ ISO45001, VCA, Veiligheidsladder® en Milieu (ISO14001). Daarnaast bieden wij ook begeleiding naar een certificering voor, CO2-prestatieladder en branche-specifieke systemen, zoals VKL en Groenkeur en tal van Beoordelingsrichtijnen (BRL), zoals bodemsanering, sloopwerk, betonwerk, etc.

Neem contact op

​​​​​​