Certificering

Een goed werkend managementsysteem is een aanwinst voor uw onderneming. Indien uw managementsysteem opgebouwd is volgens een certificeerbare norm, zoals ISO 9001 of VCA, BRL en KOMO, kunt u uw systeem laten controleren door een onafhankelijke deskundige, de ´certificerende instelling’. Het door hen afgegeven certificaat is het bewijs naar uw klanten en medewerkers dat het systeem werkt. Certificerende instellingen staan onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie. Deze staat op zijn beurt weer onder internationaal en ministerieel toezicht.

Keurmerken

Door brancheorganisaties en belangenverenigingen worden steeds vaker eigen ´normen´ uitgebracht. Deze zijn dan weer afgeleid van (inter)nationale normen en richtlijnen zoals ISO 9001. De naleving wordt gecontroleerd door de eigen branche- of belangenorganisatie of een door hen aangestelde instelling (adviesbureau). Hierbij spreekt men van erkenningsregelingen. Het voldoen aan zo´n erkenningsregeling heeft een sterk promotioneel karakter, dat zichtbaar wordt gemaakt middels een logo of beeldmerk: het keurmerk. Te denken valt hierbij aan: Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL) of Groenkeur (hoveniers) etc.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Aantoonbaar voldoen aan duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Voor bepaalde opdrachten is certificering zelfs een voorwaarde om een offerte te mogen uitbrengen. Een van de manieren om dit te doen is certificeren volgens ISO 14001, MVO-prestatieladder of CO2-prestatieladder.

De CO2-prestatieladder is betrekkelijk nieuw in deze rij. De ladder is een instrument in het aanbestedingsproces. Hiermee herkennen en belonen aanbesteders bedrijven die CO2-reductie serieus nemen. En bedrijven kunnen laten zien hoe ambitieus zij daaraan werken.

Controleer altijd!

Zoals met alle financieel economische activiteiten: worden ook in de wereld van certificeringen en keurmerken verschillende principes gehanteerd en die niet altijd even correct zijn. Controleer dus altijd de partijen waarmee u zaken doet. Een adviesbureau door referenties na te trekken en de certificerende instelling via de Raad voor de Accreditatie.

Werkwijze invoeren van managementsystemen

Kort samengevat is onze werkwijze als volgt:

  • De inventarisatie van uw wensen ten aanzien van planning, werkwijze, mogelijkheden en taken;
  • Inventarisatie bedrijfsspecifieke situatie en gegevens (nulmeting);
  • Opstellen documenten, procedures, formulieren, etc.;
  • Beoordelen en bespreken van de concepten;
  • Controle voor certificering.

Belangrijke uitgangspunten:

  • Ontzorgen van de organisatie;
  • Behoud/ontwikkeling van flexibiliteit;
  • Voorkomen van bureaucratie.

Onderhoud van managementsystemen

Ook voor ondernemingen die reeds zijn gecertificeerd kan ReSQ uitkomst bieden. Bij ondercapaciteit, tijdelijke vervanging van uw KAM-medewerker of bij gehele uitbesteding van uw managementsysteem kunnen wij u van dienst zijn. Steeds meer bedrijven laten inmiddels hun managementsysteem (of geïntegreerde systemen) beheren door één van onze adviseurs.

Onze adviseurs zijn zelf gecertificeerd op verschillende deelgebieden, waaronder als Veiligheidskundige (ARBO en VCA) en als Veiligheidsadviseurs WVGS / ADR. (vervoer van gevaarlijke stoffen). Tot slot zijn zij veelal ook gediplomeerd als Lead Auditor (op het gebeid van kwaliteit, arbo en milieu).

ReSQ toont aan dat het mogelijk is om op praktische wijze ondersteuning te bieden aan ondernemers, tegen zeer aanvaardbare tarieven. Of het nu gaat om certificering, erkenningsregelingen, keurmerken, branchecodes of algemene wet- en regelgeving. Of u nu een eenmanszaak heeft of diverse filialen door het land.

Eén telefoontje volstaat…Goed geregeld!

Certificering

Neem contact op

​​​​​​