MKB-abonnement

Interim-management

Heeft u tijdelijk ondersteuning nodig op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid of Milieu (QHSE), bijvoorbeeld tijdelijke vervanging van uw KAM- of VGM-manager of wilt u KAM-coördinatie op projectbasis? Of heeft u voor korte of langere tijd een QHSE-manager nodig? ReSQ biedt u hiervoor de juiste mensen!

Expertise

De adviseurs van ReSQ zijn hoog opgeleid, hebben een technische achtergrond en ruime kennis van en ervaring in het vakgebeid. Zij zijn analytisch en hebben uitstekende communicatieve vaardigheden. Zij zijn sparringpartners voor uw lijnmanagement op het gebied van veiligheidsbeleid en tevens gesprekspartner voor uw medewerkers op het gebied van uitvoering. Zij kunnen snel schakelen tussen verschillende doelgroepen en kunnen de vertaalslag maken van wet- en regelgeving naar beleid en naar de praktijk. Onze adviseur kan fulltime of parttime op uw locatie(s) worden ingezet. De precieze invulling van de ondersteuning wordt in afstemming met u bepaald.

Werkwijze

ReSQ kan onder andere de volgende zaken voor u invullen:

  • Adviseren van uw lijnmanagement;
  • Opstellen en aanpassen van beleidsstukken en ondersteunen bij uitvoering van uw beleid;
  • Opzetten, implementeren en beheren van uw managementsysteem;
  • Onderzoeken (laten) uitvoeren op basis van de vraagstukken die leven in uw organisatie en adviseren over verbetermaatregelen. Ondersteunen bij het implementeren van deze verbetermaatregelen en borging daarvan in uw organisatie;
  • Bewaken van uitvoering van lopende acties kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn;
  • Opzetten coördinatie van uw projecten en (laten) opstellen van V&G-plannen en RI&E-rapportages;
  • Uitvoeren ongevalsonderzoeken;
  • Opzetten en beheren systeem van werkplekinspecties;
  • Uitvoeren analyses (o.a. trendanalyses uit ongevalsonderzoeken en werkplekinspecties, KPI’s en management review) en opstellen management rapportages;
  • Contacten onderhouden met bevoegd gezag en certificerende instanties en begeleiden van bezoeken van deze instanties.

Onze adviseur is praktisch ingesteld en zal zich zowel binnen management vergaderingen als op de werkvloer bewegen. De adviseur zal alle lagen van de organisatie betrekken bij Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu om veiligheidsbewustzijn te vergroten. Voor het laten uitvoeren van aanvullende onderzoeken kan deze tevens collega adviseurs inschakelen. Op deze manier neemt ReSQ uw Kwaliteits-, KAM- of QHSE-afdeling veel werk uit handen.

U zult ervaren… Een zorg minder!

MKB-abonnement

Neem contact op

​​​​​​