Veiligheidskunde

Veiligheidskundig advies

Een bedrijf moet zich laten bijstaan door een Arbodeskundige, die adviezen geeft over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers. Bedrijven mogen zelf bepalen wat voor deskundige ze inhuren.

Bedrijven hoeven niet meer aangesloten te zijn bij een arbodienst. Zij kunnen zelf beslissen of ze de deskundigheid inhuren via een arbodienst of zelf dit organiseren. Een bedrijf heeft een gecertificeerde Arbodeskundige nodig voor:

  • het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • verzuimbegeleiding;
  • het arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • functiegerichte aanstellingskeuringen.

Verschil tussen preventiemedewerker en arboprofessional

Een preventiemedewerker is doorgaans een medewerker die naast zijn gewone werk in het bedrijf deels is vrijgemaakt van zijn taken om zich met de taken van een preventiemedewerker bezig te kunnen houden. Naarmate de risico’s ingewikkelder zijn, zal een preventiemedewerker zich moeten scholen in die problematiek om zo voldoende de werkgever beter bij te kunnen staan in advisering en uitvoeringsactiviteiten op arbeidsomstandighedengebied.

De mate van deskundigheid, het aantal medewerkers en de manier waarop de bijstand is georganiseerd, moet blijken uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Afhankelijk dus van het scholingsniveau van de preventiemedewerker, zal hij eerder of later ook adviezen willen vragen en zich laten bijstaan door - vaak externe - Arboprofessionals. Een Arboprofessional heeft immers een aparte studie verricht op MBO, HBO of zelfs academisch niveau die specifiek zijn toegesneden op verschillende vakgebieden van de arbeidsomstandigheden. De vier bekende en ‘basis’ Arboprofessionals zijn:

  • Veiligheidskundige;
  • Arbeidshygiënist;
  • Arbeids- & organisatie adviseur en

Daarnaast zijn er nog vele sub-specialisten mogelijk binnen elk van die vier basisprofessionals; vaak hebben zij zich toegelegd op bepaalde onderwerpen ervan.

Bijvoorbeeld specialisten op het gebied van fysische arbeidsomstandigheden (licht/geluid, trillingen, klimaat ed), van het bewegingsapparaat: bedrijfsfysiotherapeut, gezondheidswetenschapper, ergonoom enz., maar ook op voorlichting en arbeidsorganisatie zijn er specialisten.

Praktische ondersteuning

ReSQ toont aan dat het mogelijk is om op praktische wijze ondersteuning te bieden aan ondernemers, tegen zeer aanvaardbare tarieven. Of het nu gaat om een geschil met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie, ongevalsonderzoek, het opstellen van een V&G-plan of een uitvoeren van bedrijfsaudit.

Of u nu een eenmanszaak heeft of diverse filialen door het land: één telefoontje volstaat…Goed geregeld!

Veiligheidskunde

Neem contact op

​​​​​​