Controles door de Inspectie SZW

De inspectie SZW voert inspecties uit op het gebied van arbeidsomstandigheden. In het kader van een onderzoek is onlangs een groot aantal bedrijven geselecteerd voor een steekproef. Als u benaderd wordt voor de steekproef, zijn de arbeidsomstandigheden in uw organisatie dan op orde?

Risico-inventarisatie en -evaluatie

De Inspectie SZW controleert of er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aanwezig is. Indien de Inspectie SZW concrete risico's constateert die niet naar behoren zijn beperkt, treedt zij op die grond uiteraard op. Tevens maakt zij de werkgever dan attent op het gebrek in de RI&E. Het is dan aan de werkgever om dit gebrek binnen enkele weken met een arbodeskundige te verhelpen.

Eis tot naleving

Dit attenderen gebeurt in de vorm van een brief (eis tot naleving) van de Inspectie SZW (eis tot naleving) waarin nauwkeurig wordt aangegeven op welke manier de wettelijke voorschriften in het concrete geval moeten worden nageleefd. In deze brief wordt aangegeven waarom de eis wordt gesteld, en binnen welke termijn de voorschriften moeten zijn nageleefd. Overigens hoeft de Inspectie SZW niet eerst te waarschuwen, maar kan ook meteen een bestuurlijke boete opleggen.

Voorkom boetes

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met het krijgen van inzicht in de risico's. De arbodeskundige van Reddering Consultancy (register Veiligheidskundige NVVK) helpt u hierbij door het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E stelt u in staat om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren.

De RI&E start met het inventariseren van de risico's. We kijken dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting en het geluid. En hoe het gesteld is met de werkdruk en de lichamelijke belasting. Na de inventarisatie maken we samen met u een plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren. Deze zetten we direct om in acties. Voor elk verbeterpunt uit de RI&E heeft Reddering Consultancy specialisten in huis die risico’s aanpakken zoals: geluid, lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, het werken met machines, klimaat en infecties.

De voordelen van de RI&E van Reddering Consultancy

  • Inzicht in alle risico’s op de werkvloer;
  • Bewustwording en managen van de arbeidsrisico’s;
  • Verlagen van het verzuim en ongevallen en het verhogen van de productiviteit;
  • Een praktisch plan van aanpak;
  • Ervaren professionals vertellen u alles over de wettelijke verplichtingen;
  • Kostenbesparing;
  • Geringe investering in vergelijking tot de mogelijke boetes van de Inspectie-SZW als zaken niet op orde zijn.

Meer weten?

Neem contact met ons op via 06-20377159 of via info@reddering-consultancy.nl

Neem contact op

​​​​​​