Goed opgebouwd personeelsdossier nog belangrijker bij ontslag

Vanaf 1 juli 2015 staan alle ontslagcriteria in de wet. Als u een werknemer wilt ontslaan, moet u kiezen welke ontslaggrond u gebruikt. De rechter zal de door u aangedragen ontslagreden(en) streng toetsen. U moet aan de hand van een goed opgebouwd personeelsdossier kunnen aantonen waarom u een werknemer precies wilt ontslaan. Zonder dit dossier heeft uw aanvraag vrijwel geen kans van slagen.

Hoe ziet een goed opgebouwd personeelsdossier eruit?

U bouwt een goed personeelsdossier op door regelmatig met uw werknemer in gesprek te gaan over zijn functioneren. Hierbij moet u denken aan tweemaal per jaar of vaker als dat noodzakelijk is. Hiervan maakt u dan een verslag. Bij voorkeur laat u de werknemer het verslag tekenen voor akkoord. Wil hij dat niet, laat hem dan tekenen voor ontvangst. In deze gesprekken laat u de verbeterpunten naar voren komen. Ook spreekt u af op welke manier en binnen welke tijd er sprake moet zijn van een verbetering. Als de werknemer tussentijds een overtreding begaat, zoals te laat komen, moet u een schriftelijke waarschuwing geven. Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat de werknemer die heeft ontvangen. Ook dit hoort bij de dossieropbouw.

Mogelijkheden tot herplaatsing onderzoeken

Ook moet in het ontbindingsverzoek aan de rechter duidelijk naar voren komen dat u hebt onderzocht of uw werknemer binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie. Eventueel met behulp van scholing.

Wilt u meer weten over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor uw bedrijf?  Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact op

​​​​​​