Wettelijk minimumloon 2018

Vanaf 1 januari 2018 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers vanaf 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband:

 € 1.578,00 per maand;

€ 364,15 per week;

€ 72,83 per dag

Neem contact op

​​​​​​